Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmeler Hakkında

6245 Sayılı Harcırah Kanunu uyarınca geçici görev ile yurtiçinde yada yurtdışında bir göreve gönderilen personelimize uçak ile yapılacak olan yol giderlerinin ödenebilmesi için; görevlendirme olurlarında uçak ile yolculuk yapacağına ilişkin ibarenin bulunması zorunludur.

Ayrıca anılan kanuna göre uçak ile yapılan yolculuklarda birinci sınıf yol ücretinin ödenmesi olanaksız olup, uçak ile yapılacak seyahatlerde yol gideri turist (ekonomi) sınıfı üzerinden ödenmesi gerekmektedir.  

Geçici görevlendirilen personellerimizin mağdur olmaması için yukarıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.