YURTİÇİ VE YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İLE İLGİLİ HUSUSLAR

6245 Sayılı Harcırah Kanunu’na göre işlem yapılmaktadır. Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak Seyahat Harcama Talep işlemlerinin başlatılabilmesi için proje yürütücülerinin otomasyon sistemine kullanıcı adı/şifresi ile giriş yaparak ilgili projelerine ulaşıp, Harcama İşlemleri menüsünden Seyahat Harcama talep formunu hazırlayarak sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimine iletmeleri ve yazıcı çıktısını imzalayarak Birime ulaştırmaları gerekmektedir.
1.Talep eden araştırmacılar için BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanacak desteğe yönelik Kongre kabul e-posta ve bağlı bulunduğu birime resmi yazı bildirilmektedir.
2. Araştırmacılar, BAP Komisyonu tarafından onaylanan seyahat desteğini kullanmak üzere, BAPSİS sistemi üzerinden oluşturacakları seyahat talebini elektronik ortamda ve yazıcı çıktısını ıslak imzalı olarak, bildiri özeti, davet mektubu ve Kongre Düzenleme Kurulu tarafından yayımlanan program çıktısını BAP Birimine teslim etmelidirler
3. İlgili birim Yönetim Kurulu Kararı ve Rektörlük Olurunun seyahat tarihinden önce alınması zorunludur.(Yol hariç ve/veya yol dahil ibaresine yer almalıdır).
4. Seyahat’in ardından, aşağıdaki belgeler BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir:
a. Birim Yönetim Kurulu Kararı (*)
b. Rektör Oluru (*)
c. Ulaşım, katılım ücreti vb. giderler için yasal olarak geçerli harcama belgeleri
d. Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi
e. Bilimsel Toplantı Katılım Sonuç Formu,/Bildiri Özeti, Program Kitapçığı, Banka Hesap Formu, Uçak Bileti Faturası (Elektronik faturalar ıslak imzalı olmalıdır).
f. Projedeki araştırmacıların (Kadrolu Tez Öğrencisi ve / veya Araştırmacı) bilimsel etkinliğe katılması durumunda Proje Yürütücüsünün ödeme ile dilekçesi
g. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi : Yurt dışı seyahatlerde Merkez Bankası Döviz Kuru Beyan Tarihinden bir gün öncesi.
h. (*) Yönetim Kurulu ve Rektör Oluru kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (uçak, otobüs, tren vb.) gerekli tüm hususlar 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 27 Maddesi gereği açıkça belirtilmelidir.
i. Ulaşım merkezinden (havaalanı - otogar) – Kongre merkezi arası kullanılması durumunda Mutat Araç kullanılması, zorunlu hallerde belgelendirilmesi koşulu ile taksi ücreti.